• info@sanal-universite.com


Course

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Uygulamalı Davranış Analizi

  • 15.02.2022
Course

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Sosyal Öykü

  • 15.02.2022
Course

Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Yoğun Davranışsal Eğitim

  • 24.05.2023
Course

Otizmli Bireylerde Taklit Becerisinin Öğretimi

  • 25.05.2023
Course

Güç Kartı Stratejisi: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Öykü Temelli Bir Uygulama

  • 25.05.2023
Course

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Uygun Olan ve Olmayan Davranış Örnekleriyle Öğretim

  • 25.05.2023
Course

Otizm Spektrum Bozukluğunda Davranış Yönetimi

  • 25.05.2023
Course

Otizm Spektrum Bozukluğunda Beyin Ağ Organizasyonu ve Müzik Temelli Bilimsel Uygulamalar

  • 26.05.2023
Course

Otizm Spektrum Bozukluğunda Söz Öncesi iletişim Becerileri

  • 26.05.2023
Course

Otizm Spektrum Bozukluğunda Zihin Kuramı

  • 26.05.2023